Cine suntem:

Wantsome este mai mult decât o școală de IT. Este Academia Prietenoasă de IT din Iași cu practică pe bune, informații de la zero și programe adaptate continuu la cerințele reale și actuale ale angajatorilor din IT.

Având în vedere prevederile Regulamentului (EU) privind protecţia datelor nr. 679/2016, S. WANTSOME SRL prelucrează date cu caracter personal – nume, prenume, data nașterii, CNP, copie C.I., copie certificat de naştere, adresă e-mail, telefon mobil, date cont bancar (IBAN), nivel studii absolvite, certificări şi experienţa profesională, identificatori online, conform celor stipulate în prezenta notă de informare.

 1. Cum poți intra în legătură cu noi:

WANTSOME SRL, adresa: strada Colonel Langa, nr. 17, tel./fax: 0758 077 920 e-mail: [email protected].

 1. Prelucrăm datele tale în următoarele scopuri:

 • înscrierea la cursuri atât on-line cât și offline;
 • comunicări de natură practică cu privire la desfăşurarea cursurilor (locaţie, orar, schimbări de ultim moment);
 • transmiterea materialelor specifice cursului pe care îl urmezi;
 • evaluarea ta pe durata derulării cursului;
 • primirea feedback-ului tău cu privire la serviciile oferite de noi;
 • în scopul efectuării operațiunilor bancare/plăţi;
 • în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale;
 • în vederea îndeplinirii unor obligaţii legale şi transmiterea de raportări specifice către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților a Județului Iași (CAJ Iaşi);
 • pentru a-ţi seta contul pe platforma de e-learning;
 • în scop de marketing direct, inclusiv prin mijloace automate, pentru a vă ține la curent cu serviciile noastre, promoțiile și/sau evenimentele pe care le organizăm, transmiterea de materiale informative;
 • pentru a-ţi trimite oferte de muncă personalizate din partea firmelor partenere, oferte care se pliază pe profilul tău profesional;
 • în vederea furnizării serviciilor pe care le solicitați;
 • pentru constatarea, exercitarea său apărarea unui drept în instanţă, inclusiv în faza pre-litigioasă;
 • în scopul soluţionării diferitelor solicitări, sesizări sau plângeri formulate de către perosanele vizate;
 • în scopul soluționării cererilor și adreselor instituțiilor publice conform competenţelor legale ale acestora;
 • în scopul asigurării pazei şi protecţiei persoanelor şi valorilor din locaţia noastră, în vederea prevenirii şi combaterii săvârşirii de infracţiuni, prin intermediul supravegherii video în locurile accesibile publicului;
 • în scopul desfășurării activităților de recrutare/selecție pentru ocuparea posturilor vacante, gestionarea dosarelor de recrutare pe parcursul diferitelor etape de selecţie;
 • în momentul vizitării site-ului www.wantsome.ro, şi doar dacă aţi fost de acord cu instalarea de cookieuri- serverul web înregistrează în mod automat numele furnizorului dumneavoastră de servicii Internet (ISP), adresa de la care ne-aţi vizitat, adresele din site pe care le accesaţi, precum şi data şi durata vizitei. Informaţii personale suplimentare vor fi înregistrate numai în cazul în care vor fi divulgate de dumneavoastră, de exemplu în cazul unei înregistrări, a unui sondaj, sau în execuţia de conţinut. Informaţiile pe care le furnizaţi prin intermediul site-ului ne permit să personalizăm şi să îmbunătăţim în permanenţă modul în care interacţionaţi cu Wantsome;
 • în scop de business – putem folosi o parte din datele personale și alte date pentru analize, audituri, monitorizare și prevenire a securității și fraudei, dezvoltarea de noi servicii sau îmbunătățirea celor existente;
 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre Wantsome și dumneavoastră, inclusiv în scopul executării contractelor încheiate, facturării, menţinerii corespondenței cu dumneavoastră, recuperării eventualelor creanțe, precum și protejării oricărui interes legitim.

Ce tipuri de date colectăm:

 • cu funcție de identificare – nume, prenume, domiciliu, sex, data nașterii, naționalitate, serie şi număr document identitate, serie şi număr certificat de naştere;
 • date speciale – CNP, date privind starea de sănătate
 • date de financiare, bancare (cum ar fi: număr cont, numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar valabilitatea cardului bancar);
 • alte date – ocupație, loc de muncă, studii absolvite;
 • date de contact – telefon, e-mail, adresă poștală;
 • identificatori online;
 • opinii (pot include date personale cu caracter special) pe care ni le transmiţi în mod direct sau pe care le postezi public despre Wantsome pe reţele de socializare (social media) sau prin intermediul altor medii de comunicare publică;
 • informaţii cu privire la locaţia, imaginea şi înregistrările audio-video ale persoanelor fizice (înregistrările video captate de camerele de supraveghere instalate în incinta Wantsome, respectiv a locaţiilor de curs);
 • date referitoare la profilarea utilizatorilor site-ului conform Politicii de Cookies, care poate fi accesată aici (vârsta, sex, IP, date de trafic, date de geo-localizare, dispozitiv utilizat, sistem operare, cuvinte cheie căutate de utilizator conform intereselor sale).
 1. Care este temeiul prelucrărilor:

 • interesul legitim al subscrisei;
 • încheierea/executarea contractului;
 • îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin;
 • consimțământul pentru activitățile de marketing/publicitate;
 • comunicări punctuale şi utile cu privire la desfăşurarea programului cursurilor.
 1. Cât timp păstrăm datele tale:

Limităm durata de stocare a datelor de procesare la termenele necesare derulării contractelor, îndeplinirii obligaţiilor legale ce ne revin sau pe durata de valabilitate a consimţământului, după caz.

 1. Procese de profilare automată și decizii automatizate:

Wantsome nu folosește datele personale pentru a evalua automat aspecte ale personalității persoanelor vizate. Wantsome nu folosește datele personale pentru a lua decizii automate despre dumneavoastră.

 1. Cui transmitem datele tale:

Putem dezvălui datele tale autorităților publice implicate în procesul de autorizare şi gestionare a cursurilor de formare profesională, partenerilor noştri contractuali în scopurile descrise anterior precum şi împuterniciţilor noştri, dacă este cazul, şi doar în conformitate cu obligaţiile ce ne revin sau consimţământul exprimat de tine.

Putem dezvălui datele tale şi în situaţii particulare în care trebuie să ne conformăm anumitor solicitări ce ar putea veni din partea autorităţilor sau instituţiilor statului.

 1. Transferul datelor tale în străinătate:

Datele tale sunt în siguranţă la noi. Acestea nu vor face obiectul transferurilor în afara UE sau a SEE.

 1. Iată drepturile care îţi revin şi modul în care poţi să dispui de ele:

Regulamentul general privind protecția datelor 679/2016 stipulează drepturile persoanei vizate, astfel:

 • dreptul de a ne solicita accesul la aceste date;
 • dreptul de a fi informat cu privire la datele personale pe care le prelucrăm, scopul, transferul către terți, precum și perioada de stocare a acestor date;
 • dreptul de a primi gratuit o copie a datelor cu caracter personal ce fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii suplimentare solicitate, sau excesive, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă;
 • dreptul de a ne cere rectificarea datelor inexacte/incomplete care te privesc;
 • dreptul de a ne cere ștergerea datelor personale care te privesc, cu excepția cazului în care există motive legitime care să prevaleze cererii tale;
 • dreptul de a ne solicita restricționarea prelucrării. Totuși, vom putea stoca și prelucra datele personale din motive de interes public, îndeplinirea unei obligații legale sau pentru apărarea împotriva unei plângeri legale, întemeierea unei reclamații legale sau pentru a proteja drepturile unei persoane;
 • dreptul de opoziție față de prelucrarea datelor, atunci când scopul prelucrării îl reprezintă marketingul direct, inclusiv la crearea de profiluri atunci când măsura este legată de marketingul direct respectiv. Wantsome nu va mai prelucra datele, cu excepția cazului în care există motive legitime sau dacă scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dacă aceasta are un impact semnificativ asupra persoanei vizate;
 • dreptul de portare a datelor cu caracter personal pe care ni le-ai furnizat în formă electronică, structurată, utilizată curent, lizibilă automat, cu posibilitatea ca datele respective să fie transferate unui alt operator;
 • în cazul în care consideri că prelucrarea s-a făcut cu nerespectarea legislației în vigoare, aveți dreptul de a formula o plângere în fața autorității de supraveghere, respectiv Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Aceste drepturi le poţi exercita printr-o cerere scrisă adresată Wantsome, la sediul din strada Colonel Langa, nr. 17 sau la adresa de email [email protected] În cazul în considerați că prelucrarea s-a făcut cu nerespectarea legislației în vigoare, aveți dreptul de a formula o plângere către Autoritatea națională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal la adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti, România, sau online pe: https://www.dataprotection.ro/

Menționăm că nu ne asumăm răspunderea cu privire la informațiile și politicile de confidențialitate aferente site-urilor partenerilor către care se face trimitere prin link-urile postate pe website-ul nostru.
Ne rezervăm dreptul de a modifica prezenta politică de confidențialitate. Aceasta, precum și versiunile viitoare vor putea fi accesate oricând pe site-ul https://wantsome.ro/.