Start date

Seria no. 1 – Bucharest – February 2020

Series no. 4 – Iași – 29 February 2020

Dates are estimates and can undergo minor changes.

Enroll now


Duration

17 weeks x 6 hours/week = 102 hours

Seria no. 1 – Bucharest once a week:

Saturday – 6h (09:00 – 15:00)

Seria no. 4 – Iași –  once a week: 

Saturday – 6h (08:00 – 14:00)

Fees

1370 euro

The fee covers all costs and can be paid in 4 installments: 1 rate when signing the contract and the other 3 in weeks 5, 9 and 13.

Curricula

1. Introducere în limbajele dinamice

 • Interpretor vs compilator
 • Exemple de limbaje dinamice
 • Avantaje și dezavantaje
 • Studiu de caz C vs Python (poate fi util ulterior la un interviu)

Practică

 • Prima interacțiune cu Python (CPython)
 • Interacțiune cu CPython din linia de comandă
 • Pregătirea utilitarelor necesare
 • Elemente de debugging (dir, help, type etc.)

2. Sisteme de versionare

 • Sisteme de versionare – scurt istoric
 • csv vs mercurial vs git
 • Avantaje / dezavantaje
 • Scenarii de utilizare

Practică

 • Avantajele versionarii
 • Git
 • GitHub

3. Introducere în limbajul Python

 • Sintaxa pentru Python (suplimentar reguli de scriere în Python)
 • Instrucțiuni de control ( if – elif – else )
 • Instrucțiuni repetitive (for – while)
 • Expresii

Practică

 • Experimentare cu instrucțiuni de control și tipuri de date imuabile

4. Tipuri built-in in și structuri de date built-in

 • Tipuri de date în Python
 • Introducerea conceptelor de stiva, coada
 • Introducere în algoritmica și rezolvarea problemelor

Practică

 • Exerciții cu structuri de date simple
 • Exerciții cu algoritmi introductivi

5. Programare procedurala

 • Introducerea conceptului de funcție/procedură
 • Prezentarea avantajelor structurale pe care le oferă
 • Exemplificarea funcțiilor built-in (map, filter, int)

Practică

 • Exerciții cu structuri de date
 • Algoritmi simpli

6. Iteratori, generatori, list comprehension

 • Introducerea conceptelor de Iteratori/generatori
 • Avantajele/Optimizările pe care le aduc
 • Introducerea bibliotecii itertools
 • List comprehension

Practică

 • Optimizarea codului folosind iteratori
 • Exerciții care pot fi rezolvate elegant folosind list comprehension

7. Object Oriented Programming

 • Introducere în OOP
 • Sintaxa claselor în Python
 • Tratarea Exceptiilor
 • Avantajele arhitecturale (modularizarea, izolarea, decuplare, etc)

Practică

 • Convertirea exercițiilor bazate pe funcții la clase
 • Studiu de caz pentru a vedea unde are sens OOP-ul
 • Exerciții cu tratare de excepții
 • Studiu de caz asupra ierarhiei de Exceptii in Python

8. Object Oriented Programming – Advanced

 • Aprofundare în OOP
 • Design Patterns

9. Biblioteci standard în Python

 • Trecerea în revistă a celor mai utilizate biblioteci de Python
 • Interacțiunea cu sistemul de operare sys / os
 • Serializarea datelor json / xml
 • Introducerea în lucrul cu fișiere în Python
 • Funcții/metode comune pentru manipularea fișierelor/directoarelor

Practică

 • Lucru cu fișiere
 • Serializare / deserializare
 • Lucru cu procese
 • Exerciții bazate pe manipularea fișierelor și a directoarelor

10. Stocarea persistentă a datelor

 • Avantajele modulelor
 • Instalarea biblioteci de Python
 • Prezentarea modului în care sunt create bibliotecile (setuptools)
 • Prezentarea conceptului de virtualenv’s
 • Prezentarea unor biblioteci 3rd party comune builtin/externe (requests, functools)
 • Introducerea în mysqlite
 • Introducere în SQL: Create, Insert, Update, Select, Delete

Practică

 • Crearea și Instalarea unei biblioteci
 • Utilizarea unor biblioteci comune
 • Exerciții cu SQL peste sqllite

11. Procese, threads, Locks

 • Aprofundarea conceptului de process, thread, lock
 • Studiu de caz asupra problemelor care pot apărea în sisteme multiprocessing
 • Introducerea librăriilor de multiprocessing și multithreading în python
 • Comunicare între procese/threads
 • Introducerea în ThreadPools și ProcessPools

Practică

 • Calcul paralel pentru probleme mari
 • Exerciții care necesită background processing / procesare asincronă

12. Procesare paralelă și distribuită în Python

 • Master – Slave
 • Arhitectură multi-node
 • Scalare verticală / orizontală
 • Scheduler

Practică

 • Aplicarea noțiunilor de la curs

13. Servicii web

 • Introducere în TCP / IP
 • Introducerea în HTTP
 • Introducerea serviciilor web (flask)
 • Consumarea de servicii web externe (API)

Practică

 • Apelarea de API’s
 • Folosirea de SDK’s
 • Crearea unei aplicații de back-end simplă

14. REST și baze de date externe

 • Introducerea conceptului de API REST
 • Principii și avantaje pentru stilul REST
 • Consumarea de API rest
 • Conectarea la MySQL extern

Practică

 • Crearea unui API rest in flask
 • Interacțiunea cu o bază de date externă
 • Consumarea api-urilor externe și salvarea lor

15. Proiect I

 • Consumarea de API-uri REST
 • Servicii web
 • Stocarea persistenta în baza de date
 • Expunerea de date
 • Procesare în paralel și asyncrona

Practică

 • Pornirea proiectului final care agregă o serie de api-uri și expune un API REST care oferă date procesare

16. Proiect II

 • Evaluarea proiectului final și retușuri finale
 • Review final peste proiect
 • Adăugarea proiectului la CV și pe GitHub

Practică

 • Experimentarea cu code review

Trainers

Alexandru Coman
Alexandru ComanTrainer
Matei Micu
Matei MicuTrainer