Programare Python

Detalii

Data începere

Seria 1 - 25 Septembrie 2018

Datele sunt estimative și pot suferi modificări minore.

Durată

16 săptămâni x 6 ore/săptămână = 96 ore

Cursurile se desfășoară de 2 ori pe săptămână: 2 ore seara după 18:30 (luni-vineri) și 4 ore sâmbăta

Taxă participare

900 euro + TVA

Taxa acoperă toate costurile și poate fi plătită în 4 rate: 1 rată la semnarea contractului, iar celelalte 3 în săptămânile 5, 9 și 13.

Înscrieri

Online

Înscrie-te!

Programa

1. Introducere în limbajele dinamice

 • Interpretor vs compilator
 • Exemple de limbaje dinamice
 • Avantaje și dezavantaje
 • Studiu de caz C vs Python (poate fi util ulterior la un interviu)

Practică

 • Prima interacțiune cu Python (CPython)
 • Interacțiune cu CPython din linia de comandă
 • Pregatirea utilitarelor necesare
 • Elemente de debugging (dir, help, type etc)

2. Sisteme de versionare

 • Sisteme de versionare - scurt istoric
 • csv vs mercurial vs git
 • Avantaje / dezavantaje
 • Scenarii de utilizare

Practică

 • Avantajele versionarii
 • Git
 • GitHub

3. Introducere în limbajul Python

 • Sintaxa pentru Python (suplimentar reguli de scriere în Python)
 • Instrucțiuni de control ( if - elif - else )
 • Instrucțiuni repetitive (for - while)
 • Expresii

Practică

 • Experimentare cu intructiuni de control și tipuri de date imuabile

4. Tipuri built-in in și structuri de date built-in

 • Tipuri de date in Python
 • Introducerea conceptelor de stiva, coada
 • Introducere în algoritmica si rezolvarea problemelor

Practică

 • Exercitii cu structuri de date simple
 • Exercitii cu algoritmi introductivi

5. Programare procedurala

 • Introducerea conceptului de functie/procedura
 • Prezentarea avantajelor structurale pe care ofera
 • Exemplificarea functiilor built-in (map, filter, int)

Practică

 • Exercitii cu structuri de date
 • Algoritmi simpli

6. Iteratori, generatori, list comprehension

 • Introducerea conceptelor de Iteratori/generatori
 • Avantajele/Optimizarile pe care le aduc
 • Introducerea bibliotecii itertools
 • List comprehension

Practică

 • Optimizarea codului folosind iteratori
 • Exercitii care pot fi rezolvate elegant folosind list comprehension

7. Object Oriented Programming

 • Introducere în OOP
 • Sintaxa claselor in Python
 • Tratarea Exceptiilor
 • Avantajele arhitecturale (modularizarea, izolarea, decuplare, etc)

Practică

 • Convertirea exercitiilor bazate pe functii la clase
 • Studiu de caz pentru a vedea unde are sens OOP-ul
 • Exercitii cu tratare de exceptii
 • Studiu de caz asupra ierarhiei de Exceptii in Python

8. Object Oriented Programming - Advanced

 • Aprofundare în OOP
 • Design Patterns

9. Biblioteci standard în Python

 • Trecerea în revistă a celor mai utilizate bibleoteci de Python
 • Interacțiunea cu sistemul de operare sys / os
 • Serializarea datelor json / xml
 • Introducerea in lucrul cu fisiere in Python
 • Functii/metode comune pentru manipularea fisierelor/directoarelor

Practică

 • Lucru cu fișiere
 • Serializare / deserializare
 • Lucru cu procese
 • Exercitii bazate pe manipularea fisierelor si a directoarelor

10. Stocarea persistentă a datelor

 • Avantajele modulelor
 • Instalarea biblioteci de Python
 • Prezentarea modului in care sunt create bibliotecile (setuptools)
 • Prezentarea conceptului de virtualenv’s
 • Prezentarea unor biblioteci 3rd party comune builtin/externe (requests, functools)
 • Introducerea in mysqlite
 • Introducere in SQL: Create, Insert, Update, Select, Delete

Practică

 • Crearea si Instalarea unei biblioteci
 • Utilizarea unor biblioteci comune
 • Exercitii cu SQL peste sqllite

11. Procese, threads, Locks

 • Aprofundarea concepului de process, thread, lock
 • Studiu de caz asupra problemelor care pot aparea in sisteme multiprocessing
 • Introducerea librariilor de multiprocessing si multithreading in python
 • Comunicare intre procese/threads
 • Introducerea in ThreadPools si ProcessPools

Practică

 • Calcul paralel pentru probleme mari
 • Exercitii care necesita background processing / procesare asincrona

12. Procesare paralelă și distribuită în Python

 • Master - Slave
 • Arhitectură multi-node
 • Scalare verticală / orizontală
 • Scheduler

Practică

 • Aplicarea noțiunilor de la curs

13. Servicii web

 • Introducere în TCP / IP
 • Introducerea in HTTP
 • Introducerea serviciilor web (flask)
 • Consumarea de servicii web externe (API)

Practică

 • Apelarea de API’s
 • Folosirea de SDK’s
 • Crearea unei aplicatii de back-end simpla

14. REST si baze de date externe

 • Introducerea in conceptului de API REST
 • Principii si avantaje pentru stilul REST
 • Consumarea de API rest
 • Conectarea la MySQL extern

Practică

 • Crearea unui API rest in flask
 • Interactiunea cu o baza de date externa
 • Consumarea api-urilor externe si salvarea lor

15. Proiect I

 • Consumarea de API-uri REST
 • Servicii web
 • Stocarea persistenta in baza de date
 • Expunerea de date
 • Procesare in paralel si asyncrona

Practică

 • Pornirea proiectului final care agrega o serie de api-uri si expune un API REST care ofera date procesare

16. Proiect II

 • Evaluarea proiectului final si retusuri finale
 • Review final peste proiect
 • Adaugarea proiectului la CV si pe GitHub

Practică

 • Experimentarea cu code review

Traineri

Alexandru Coman

Trainer

Matei Micu

Trainer

Ne găsești aici!